left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5433
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270163
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 128/32
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 28.92   ตรว.
  ที่ตั้ง => 128/32 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 128 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 220,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 128/32 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 128 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9 เนื้อที่ 28.92 ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2539 ตั้งอยู่บน ฉ.235650,235665,235666,235718
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.