left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => BKK5447
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710000138
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 193/153
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 30.11   ตรว.
  ที่ตั้ง => 193/153 ชั้นที่ 5 อาคารเลขที่ 13 อาคารห้องชุดเคหะชุมชนออเงิน 2  ต.ออเงิน  อ. บางเขน จ. กรุงเทพฯ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 270,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 193/153 ชั้นที่ 5 อาคารเลขที่ 13 อาคารห้องชุดเคหะชุมชนออเงิน 2 [เนื้อที่ 30.11 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 


       
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.