left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5347_1
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270059
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 132/95,หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 132/96
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 57.94   ตรว.
  ที่ตั้ง => 132/95,132/96 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 340,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 132/95,132/96 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 132 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม ซี,ดี,อี,เอฟ เนื้อที่ห้องละ 28.97 ตารางเมตร (รวม 2 ห้อง 57.94 ตารางเมตร)
       
 
  รูปภาพ    
        
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.