left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SPN5370
  เลขที่ทรัพย์สิน => 710270082
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 128/57
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 28.97   ตรว.
  ที่ตั้ง => 128/57 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม  ต.บางจาก  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
  ราคาเริ่มต้นขาย => 190,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 128/57 ชั้น 3 อาคารเลขที่ 128 สินมั่นคงคอนโดมิเนียม 7,8,9 ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2539 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 235650,235665,235666,235718 เนื้อที่ 28.97 ตารางเมตร
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.