left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
 
 

รายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย

 
รหัสทรัพย์สิน => SMN5310
  เลขที่ทรัพย์สิน => 774000016
  สถานะขาย => รอการขาย
  ประเภท => ห้องชุด
  เอกสารสิทธิ์ => หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1242/100,หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 1242/99
  เนื้อที่ =>
0   ไร่ 0   งาน 61.64   ตรว.
  ที่ตั้ง => 1242/99-100 เฉลิมชัยแมนชั่น  ต.ท่าจีน  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
  ราคาเริ่มต้นขาย => 700,000  บาท
       
  รายละเอียด => ห้องชุดเลขที่ 1242/99-100 ชั้น3 อาคารบี เฉลิมชัยแมนชั่น ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2542 [เนื้อที่รวม 2 ห้อง 61.64 ตารางเมตร]
       
 
  รูปภาพ    
 

       
  แผนที่    
 
 
     
ยื่นคำขอเสนอซื้อทรัพย์
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์สิน
 
 
Back to top สั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.