left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 91 - 105 ของ 2256
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
91 KBI600027  ห้องชุด 112.08  อ. เมือง จ. กระบี่  8,600,000 
92 UDT620017  อาคารพาณิชย์ 140.70  อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์  8,500,000 
93 SPN610010  บ้านเดี่ยว 85.10  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  8,500,000 
94 BKK620069  บ้านแฝด 49.30  อ. บางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ  8,450,000 
95 SNI620005  หอพัก 56.90  อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี  8,400,000 
96 KBI600044  ห้องชุด 110.00  อ. เมือง จ. กระบี่  8,400,000 
97 KBI600035  ห้องชุด 109.91  อ. เมือง จ. กระบี่  8,400,000 
98 LPN600001  หอพัก 238.70  อ. เมือง จ. ลำพูน  8,300,000 
99 KKN620004  บ้านเดี่ยว 123.20  อ. เมือง จ. ขอนแก่น  8,300,000 
100 PKT620015  ห้องชุด 136.85  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  8,220,000 
101 PKT620008  ห้องชุด 135.57  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  8,140,000 
102 PKT620022  ห้องชุด 135.45  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  8,130,000 
103 PKT620016  ห้องชุด 135.45  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  8,130,000 
104 PKT620019  ห้องชุด 135.45  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  8,130,000 
105 PKT620020  ห้องชุด 135.45  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  8,130,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.