แก้ไข การรับข่าวสาร

left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 คำถาม - คำตอบ 
 ติดต่อเรา 
 แผนผังเว็บไซต์ ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 61 - 75 ของ 119
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 6 7 8 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
61 SPN5442  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  715,000 
62 SPN570013  ทาวน์เฮ้าส์ 16.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  673,000 
63 SPN5360  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  600,000 
64 SPN5413  ทาวน์เฮ้าส์ 19.10  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  580,000 
65 SPN5427  ทาวน์เฮ้าส์ 19.20  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  580,000 
66 SPN5328  ทาวน์เฮ้าส์ 18.70  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  580,000 
67 SPN5419  ทาวน์เฮ้าส์ 18.90  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  580,000 
68 SPN560005  ห้องชุด 42.77  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  550,000 
69 SPN560021  ห้องชุด 42.00  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  550,000 
70 SPN570011  ห้องชุด 29.57  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  400,000 
71 SPN5338  ห้องชุด 57.94  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  340,000 
72 SPN5347_1  ห้องชุด 57.94  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  340,000 
73 SPN5341  ห้องชุด 25.70  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  280,000 
74 SPN560025  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  275,000 
75 SPN5433  ห้องชุด 28.92  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  220,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.