left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1 - 15 ของ 24
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
61 SPN560007  บ้านเดี่ยว 81.00  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  6,800,000 
62 SPN570005  บ้านเดี่ยว 53.70  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  4,500,000 
63 SPN53118  บ้านเดี่ยว 50.00  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  4,000,000 
64 SPN590005  บ้านเดี่ยว 50.60  อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  3,000,000 
65 SPN550005  บ้านแฝด 62.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  3,000,000 
66 SPN5428  บ้านเดี่ยว 51.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  2,500,000 
67 SPN560001  ห้องชุด 98.21  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  2,380,000 
68 SPN5314  อาคารพาณิชย์ 15.00  อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  2,200,000 
69 SPN560035  ทาวน์เฮ้าส์ 20.10  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  1,650,000 
70 SPN590003  ทาวน์เฮ้าส์ 17.90  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  1,600,000 
71 SPN580002  ทาวน์เฮ้าส์ 44.20  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  1,600,000 
72 SPN560011  ทาวน์เฮ้าส์ 19.90  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  1,500,000 
73 SPN560022  ทาวน์เฮ้าส์ 21.00  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  1,500,000 
74 SPN560027  ทาวน์เฮ้าส์ 18.50  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  1,100,000 
75 SPN5449  ห้องชุด 52.71  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  1,000,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.