left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 61 - 75 ของ 2307
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
61 KBI600023  ห้องชุด 141.51  อ. เมือง จ. กระบี่  10,500,000 
62 SMN5320  อาคารพาณิชย์ 158.00  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  10,500,000 
63 KBI600013  ห้องชุด 141.56  อ. เมือง จ. กระบี่  10,300,000 
64 KBI600003  ห้องชุด 141.51  อ. เมือง จ. กระบี่  10,300,000 
65 KBI600007  ห้องชุด 141.51  อ. เมือง จ. กระบี่  10,300,000 
66 KBI600040  ห้องชุด 141.56  อ. เมือง จ. กระบี่  10,300,000 
67 KBI600028  ห้องชุด 141.45  อ. เมือง จ. กระบี่  10,300,000 
68 KBI600020  ห้องชุด 141.45  อ. เมือง จ. กระบี่  10,300,000 
69 NKI620001  หอพัก 163.30  อ. เมือง จ. หนองคาย  10,000,000 
70 NYK590001  ที่ดินว่างเปล่า 3,045.00  อ. เมือง จ. นครนายก  9,900,000 
71 BKK560050  บ้านเดี่ยว 251.00  อ. บางเขน จ. กรุงเทพฯ  9,900,000 
72 PLK620013  บ้านเดี่ยว 902.00  อ. เมือง จ. พิษณุโลก  9,750,000 
73 BKK590023  บ้านเดี่ยว 372.90  อ. คลองสามวา จ. กรุงเทพฯ  9,600,000 
74 BKK620060  อาคารพาณิชย์ 60.00  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ  9,600,000 
75 CRI610005  อาคารพาณิชย์ 57.00  อ. แม่สาย จ. เชียงราย  9,460,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.