left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 31 - 42 ของ 42
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
31 NMA560015  ทาวน์เฮ้าส์ 25.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  550,000 
32 NMA570019  บ้านเดี่ยว 107.00  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา  530,000 
33 NMA560002  ทาวน์เฮ้าส์ 19.40  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  500,000 
34 NMA570001  บ้านเดี่ยว 37.00  อ. หนองบุนนาก จ. นครราชสีมา  500,000 
35 NMA5425  บ้านเดี่ยว 31.00  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา  480,000 
36 NMA5329  ทาวน์เฮ้าส์ 43.00  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา  450,000 
37 NMA560006  อื่น 18.00  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา  440,000 
38 NMA570007  ทาวน์เฮ้าส์ 26.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  350,000 
39 NMA5436  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  320,000 
40 NMA5422  ทาวน์เฮ้าส์ 24.00  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา  300,000 
41 NMA570005  ทาวน์เฮ้าส์ 19.40  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  290,000 
42 NMA5424  ทาวน์เฮ้าส์ 24.00  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา  285,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.