left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1 - 15 ของ 24
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
31 NMA590001  บ้านเดี่ยว 305.00  อ. คง จ. นครราชสีมา  5,000,000 
32 NMA580016  บ้านเดี่ยว 117.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  1,670,000 
33 NMA580009  บ้านเดี่ยว 99.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  1,550,000 
34 NMA560025  บ้านเดี่ยว 85.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  1,100,000 
35 NMA550003  ทาวน์เฮ้าส์ 27.90  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา  900,000 
36 NMA560011  บ้านเดี่ยว 137.00  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา  900,000 
37 NMA560028  บ้านเดี่ยว 71.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  860,000 
38 NMA550004  บ้านเดี่ยว 49.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  850,000 
39 NMA560001  ทาวน์เฮ้าส์ 20.00  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา  850,000 
40 NMA580015  บ้านเดี่ยว 50.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  850,000 
41 NMA560013  บ้านเดี่ยว 51.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  820,000 
42 NMA560042  บ้านเดี่ยว 41.00  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  800,000 
43 NMA580005  บ้านเดี่ยว 50.00  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา  735,000 
44 NMA550007  บ้านเดี่ยว 48.40  อ. เมือง จ. นครราชสีมา  700,000 
45 NMA580010  บ้านเดี่ยว 266.00  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา  630,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.