left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 2071 - 2085 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
2071 SPN5434  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2072 AYA5402  ห้องชุด 23.68  อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา  170,000 
2073 AYA5403  ห้องชุด 23.33  อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา  170,000 
2074 SPN5306  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2075 SPN5354  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2076 SPN5344  ห้องชุด 28.87  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2077 SPN5308  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2078 SPN5352  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2079 SPN53114  ห้องชุด 28.92  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2080 SPN5350  ห้องชุด 29.66  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2081 SPN53109  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2082 SPN53102  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2083 SPN5331  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2084 SPN5337  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2085 SPN5307  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.