left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 2056 - 2070 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
2056 NRT5212  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช  180,000 
2057 SPN5305  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2058 SPN5333  ห้องชุด 29.00  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2059 SPN5336  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2060 SPN5342  ห้องชุด 29.75  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2061 SPN53113  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2062 SPN53112  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2063 SPN53101  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2064 SPN5397  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2065 SPN5339_1  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2066 SPN5403  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2067 SPN5404  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2068 SPN5375  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2069 SPN5351  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
2070 SPN53116  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.