left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 2011 - 2025 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
2011 BKK560043  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  264,000 
2012 BKK560044  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  264,000 
2013 BKK5477  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
2014 BKK5417  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
2015 NON550009  ห้องชุด 30.00  อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี  260,000 
2016 BKK610060  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
2017 NWT5410  บ้านเดี่ยว 72.40  อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส  255,000 
2018 BKK610041  ห้องชุด 23.64  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ  250,000 
2019 BKK610001  ห้องชุด 20.76  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  250,000 
2020 NRT5204  ทาวน์เฮ้าส์ 16.00  อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช  250,000 
2021 BKK610026  ห้องชุด 25.00  อ. พระโขนง จ. กรุงเทพฯ  250,000 
2022 BKK610040  ห้องชุด 23.64  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ  250,000 
2023 NSN5307  บ้านเดี่ยว 100.00  อ. ตากฟ้า จ. นครสวรรค์  250,000 
2024 SPN570009  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  240,000 
2025 BKK5375  ห้องชุด 28.00  อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพฯ  240,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.