left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1996 - 2010 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1996 BKK620019  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1997 BKK620026  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1998 BKK620028  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1999 BKK620045  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
2000 BKK620057  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
2001 SPN560025  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  275,000 
2002 BKK5447  ห้องชุด 30.11  อ. บางเขน จ. กรุงเทพฯ  270,000 
2003 LPG620001  บ้านเดี่ยว 24.00  อ. เกาะคา จ. ลำปาง  270,000 
2004 BKK5487  ห้องชุด 25.73  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  270,000 
2005 PLG5312  บ้านเดี่ยว 36.00  อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง  270,000 
2006 NON550005  ห้องชุด 35.54  อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี  270,000 
2007 LPG570002  บ้านเดี่ยว 105.00  อ. เสริมงาม จ. ลำปาง  270,000 
2008 PNI580002  บ้านเดี่ยว 46.20  อ. มายอ จ. ปัตตานี  270,000 
2009 NON5339  ห้องชุด 36.69  อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี  270,000 
2010 SKN560002  ที่ดินว่างเปล่า 122.00  อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร  270,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.