left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1981 - 1995 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1981 SPN5341  ห้องชุด 25.70  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  280,000 
1982 BKK620056  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1983 BKK5442  ห้องชุด 25.41  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1984 BKK620053  ห้องชุด 25.08  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1985 BKK5449  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1986 PTT570036  ห้องชุด 30.09  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  280,000 
1987 BKK620014  ห้องชุด 29.18  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1988 BKK5427  ห้องชุด 25.08  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1989 SPB5417  ทาวน์เฮ้าส์ 20.90  อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี  280,000 
1990 BKK620058  ห้องชุด 25.85  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1991 BKK620021  ห้องชุด 25.08  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1992 BKK620046  ห้องชุด 24.34  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1993 BKK5311  ห้องชุด 25.08  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1994 BKK620027  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1995 BKK5450  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.