left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1966 - 1980 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1966 BKK610015  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  300,000 
1967 BKK610016  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  300,000 
1968 BKK610017  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  300,000 
1969 BKK610014  ห้องชุด 25.10  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  300,000 
1970 BKK610035  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  300,000 
1971 NKI5406  อาคารพาณิชย์ 18.00  อ. รัตนวาปี จ. หนองคาย  300,000 
1972 NMA5422  ทาวน์เฮ้าส์ 24.00  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา  300,000 
1973 BKK620018  ห้องชุด 26.25  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  300,000 
1974 BKK600029  ห้องชุด 25.10  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  290,000 
1975 BKK620020  ห้องชุด 25.80  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  290,000 
1976 BKK620015  ห้องชุด 29.18  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  290,000 
1977 CPN5406  ทาวน์เฮ้าส์ 20.00  อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร  285,000 
1978 BKK5360  ห้องชุด 24.34  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1979 BKK620029  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  280,000 
1980 BKK5351  ห้องชุด 33.00  อ. บางบอน จ. กรุงเทพฯ  280,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.