left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1951 - 1965 ของ 2307
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1951 NPM5303  บ้านเดี่ยว 226.00  อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม  597,000 
1952 KKN610015  บ้านเดี่ยว 68.00  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น  590,000 
1953 PLG600001  บ้านเดี่ยว 66.90  อ. กงหรา จ. พัทลุง  590,000 
1954 PYO620016  บ้านเดี่ยว 182.00  อ. เชียงม่วน จ. พะเยา  590,000 
1955 MKM610001  บ้านเดี่ยว 70.00  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  580,000 
1956 PTT600005  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  580,000 
1957 LPG610025  บ้านเดี่ยว 218.00  อ. แม่ทะ จ. ลำปาง  580,000 
1958 PCT590001  บ้านเดี่ยว 109.00  อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร  580,000 
1959 PLG580005  บ้านเดี่ยว 64.90  อ. ตะโหมด จ. พัทลุง  580,000 
1960 LPG620002  ที่ดินว่างเปล่า 2,648.00  อ. แม่พริก จ. ลำปาง  580,000 
1961 NWT5409  บ้านเดี่ยว 260.00  อ. ระแงะ จ. นราธิวาส  578,000 
1962 SNI620018  บ้านเดี่ยว 36.00  อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี  575,000 
1963 PTT5334  ทาวน์เฮ้าส์ 20.20  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  574,000 
1964 PYO610001  บ้านเดี่ยว 100.00  อ. แม่ใจ จ. พะเยา  570,000 
1965 PLG590001  บ้านเดี่ยว 70.00  อ. ตะโหมด จ. พัทลุง  570,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.