left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1936 - 1950 ของ 2097
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1936 KSN5406  บ้านเดี่ยว 58.00  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  350,000 
1937 PTT5407  ห้องชุด 31.26  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  350,000 
1938 SMN5309  ห้องชุด 31.11  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1939 SMN5419  ห้องชุด 30.87  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1940 SNI620016  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี  350,000 
1941 PCT5408  บ้านเดี่ยว 100.00  อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร  350,000 
1942 PKN5203  ทาวน์เฮ้าส์ 30.00  อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์  340,000 
1943 SPN5347_1  ห้องชุด 57.94  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  340,000 
1944 UDT610004  บ้านเดี่ยว 171.00  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  340,000 
1945 BKK600034  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  340,000 
1946 BKK5325  ห้องชุด 25.08  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  340,000 
1947 BKK5469  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  330,000 
1948 BKK5405  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  330,000 
1949 BKK5407  ห้องชุด 25.73  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  330,000 
1950 BKK5354  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  330,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.