left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1906 - 1920 ของ 2256
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1906 SKA5411  ที่ดินว่างเปล่า 1,241.00  อ. สิงหนคร จ. สงขลา  580,000 
1907 LPG610025  บ้านเดี่ยว 218.00  อ. แม่ทะ จ. ลำปาง  580,000 
1908 PCT590001  บ้านเดี่ยว 109.00  อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร  580,000 
1909 PLG580005  บ้านเดี่ยว 64.90  อ. ตะโหมด จ. พัทลุง  580,000 
1910 LPG620002  ที่ดินว่างเปล่า 2,648.00  อ. แม่พริก จ. ลำปาง  580,000 
1911 NWT5409  บ้านเดี่ยว 260.00  อ. ระแงะ จ. นราธิวาส  578,000 
1912 SNI620018  บ้านเดี่ยว 36.00  อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี  575,000 
1913 PTT5334  ทาวน์เฮ้าส์ 20.20  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  574,000 
1914 PYO610001  บ้านเดี่ยว 100.00  อ. แม่ใจ จ. พะเยา  570,000 
1915 PTT560031  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  570,000 
1916 PLG590001  บ้านเดี่ยว 70.00  อ. ตะโหมด จ. พัทลุง  570,000 
1917 KBI570001  บ้านเดี่ยว 64.00  อ. เกาะลันตา จ. กระบี่  570,000 
1918 PLK580002  ทาวน์เฮ้าส์ 27.30  อ. เมือง จ. พิษณุโลก  560,000 
1919 RET590003  บ้านเดี่ยว 336.00  อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด  560,000 
1920 BKK610033  ห้องชุด 31.59  อ. จตุจักร จ. กรุงเทพฯ  560,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.