left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1861 - 1875 ของ 2307
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1861 LOP620025  บ้านเดี่ยว 47.00  อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี  690,000 
1862 NON590002  ห้องชุด 29.09  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  680,000 
1863 NON590003  ห้องชุด 29.77  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  680,000 
1864 KSN600001  ทาวน์เฮ้าส์ 34.00  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  680,000 
1865 NSN560004  บ้านเดี่ยว 60.00  อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์  680,000 
1866 TAK5401  บ้านเดี่ยว 176.00  อ. แม่ระมาด จ. ตาก  673,000 
1867 RET610001  บ้านเดี่ยว 54.00  อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด  670,000 
1868 PJB5348  บ้านเดี่ยว 410.00  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี  670,000 
1869 PNI5401  บ้านเดี่ยว 95.00  อ. ยะรัง จ. ปัตตานี  661,000 
1870 CPN610008  บ้านเดี่ยว 582.00  อ. สวี จ. ชุมพร  660,000 
1871 SRB590006  บ้านเดี่ยว 100.00  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี  660,000 
1872 CRI590003  บ้านเดี่ยว 49.00  อ. พาน จ. เชียงราย  660,000 
1873 UDN620014  ที่ดินว่างเปล่า 1,315.00  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี  660,000 
1874 KSN620003  อาคารพาณิชย์ 34.40  อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์  660,000 
1875 PCT620012  อาคารพาณิชย์ 19.20  อ. บึงนาราง จ. พิจิตร  650,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.