left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1861 - 1875 ของ 1959
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1861 LPG620001  บ้านเดี่ยว 24.00  อ. เกาะคา จ. ลำปาง  270,000 
1862 BKK5487  ห้องชุด 25.73  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  270,000 
1863 SKN560002  ที่ดินว่างเปล่า 122.00  อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร  270,000 
1864 PLG5312  บ้านเดี่ยว 36.00  อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง  270,000 
1865 LPG570002  บ้านเดี่ยว 105.00  อ. เสริมงาม จ. ลำปาง  270,000 
1866 PNI580002  บ้านเดี่ยว 46.20  อ. มายอ จ. ปัตตานี  270,000 
1867 NON550005  ห้องชุด 35.54  อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี  270,000 
1868 NON5339  ห้องชุด 36.69  อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี  270,000 
1869 BKK560043  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  264,000 
1870 BKK560044  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  264,000 
1871 BKK5477  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
1872 BKK5401  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
1873 BKK610060  ห้องชุด 25.16  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
1874 BKK5417  ห้องชุด 25.48  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  260,000 
1875 NON550009  ห้องชุด 30.00  อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี  260,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.