left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 



ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1846 - 1860 ของ 2011
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1846 BKK610047  ห้องชุด 31.47  อ. บางแค จ. กรุงเทพฯ  370,000 
1847 UDN620016  ที่ดินว่างเปล่า 1,212.00  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี  370,000 
1848 BKK610073  ห้องชุด 31.56  อ. บางแค จ. กรุงเทพฯ  360,000 
1849 SMN5201  ห้องชุด 32.42  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1850 SMN5331  ห้องชุด 32.66  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1851 BKK5431  ห้องชุด 25.85  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  350,000 
1852 KPT5302  บ้านเดี่ยว 47.00  อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร  350,000 
1853 KSN560001  บ้านเดี่ยว 98.00  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  350,000 
1854 SMN560004  ห้องชุด 32.66  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1855 SMN560009  ห้องชุด 32.83  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1856 SKA560009  ทาวน์เฮ้าส์ 25.00  อ. สะเดา จ. สงขลา  350,000 
1857 BKK610070  ห้องชุด 31.38  อ. บางแค จ. กรุงเทพฯ  350,000 
1858 KSN5406  บ้านเดี่ยว 58.00  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  350,000 
1859 SMN5309  ห้องชุด 31.11  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
1860 SMN5419  ห้องชุด 30.87  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  350,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.