left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1816 - 1830 ของ 1865
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1816 RBR5332  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  200,000 
1817 SPN5392  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  190,000 
1818 SPN5370  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  190,000 
1819 SPN5402  ห้องชุด 29.75  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  190,000 
1820 SNI610014  อื่น 21.50  อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี  185,000 
1821 NRT5211  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช  180,000 
1822 NRT5212  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช  180,000 
1823 SPN5333  ห้องชุด 29.00  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1824 SPN5336  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1825 SPN5342  ห้องชุด 29.75  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1826 SPN53102  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1827 SPN5307  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1828 SPN53112  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1829 SPN5310  ห้องชุด 29.66  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1830 SPN5403  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.