left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1756 - 1770 ของ 1811
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1756 SPN5431  ห้องชุด 28.92  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  200,000 
1757 SPN5435  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  200,000 
1758 RBR5329  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  200,000 
1759 NTM5401  ห้องชุด 26.42  อ. สามพราน จ. นครปฐม  200,000 
1760 PJB5320  ทาวน์เฮ้าส์ 36.00  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี  200,000 
1761 RBR5332  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  200,000 
1762 SPN5392  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  190,000 
1763 SPN5370  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  190,000 
1764 SPN5402  ห้องชุด 29.75  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  190,000 
1765 SNI610014  อื่น 21.50  อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี  185,000 
1766 NRT5212  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช  180,000 
1767 NRT5211  ทาวน์เฮ้าส์ 19.00  อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช  180,000 
1768 SPN5333  ห้องชุด 29.00  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1769 SPN5336  ห้องชุด 28.97  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
1770 SPN5342  ห้องชุด 29.75  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  170,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.