left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1681 - 1695 ของ 1767
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1681 NON550009  ห้องชุด 30.00  อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี  260,000 
1682 NWT5410  บ้านเดี่ยว 72.40  อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส  255,000 
1683 NWT5416  บ้านเดี่ยว 274.00  อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส  255,000 
1684 BKK610041  ห้องชุด 23.64  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ  250,000 
1685 BKK610001  ห้องชุด 20.76  อ. ประเวศ จ. กรุงเทพฯ  250,000 
1686 BKK610026  ห้องชุด 25.00  อ. พระโขนง จ. กรุงเทพฯ  250,000 
1687 CTB5311  ทาวน์เฮ้าส์ 26.00  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี  250,000 
1688 BKK610040  ห้องชุด 23.64  อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพฯ  250,000 
1689 NSN5307  บ้านเดี่ยว 100.00  อ. ตากฟ้า จ. นครสวรรค์  250,000 
1690 NRT5204  ทาวน์เฮ้าส์ 16.00  อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช  250,000 
1691 SPN570009  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  240,000 
1692 SMN5202  ห้องชุด 32.00  อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร  240,000 
1693 BKK5375  ห้องชุด 28.00  อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพฯ  240,000 
1694 SPN560044  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  230,000 
1695 SPN560043  ห้องชุด 29.09  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  230,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.