left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1 - 15 ของ 62
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1 SPN560007  บ้านเดี่ยว 81.00  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  6,800,000 
2 SPN570005  บ้านเดี่ยว 53.70  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  4,500,000 
3 SPN5428  บ้านเดี่ยว 51.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  2,500,000 
4 SPN570008  บ้านเดี่ยว 52.20  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  2,200,000 
5 SPN590004  ทาวน์เฮ้าส์ 51.60  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  1,800,000 
6 SPN560011  ทาวน์เฮ้าส์ 19.90  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  1,500,000 
7 SPN560034  ทาวน์เฮ้าส์ 26.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  1,350,000 
8 SPN560036  ทาวน์เฮ้าส์ 31.40  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  1,000,000 
9 SPN5202  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  825,000 
10 SPN560024  ทาวน์เฮ้าส์ 16.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  770,000 
11 SPN5340  ห้องชุด 58.71  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  750,000 
12 SPN5449  ห้องชุด 52.71  อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  740,000 
13 SPN570013  ทาวน์เฮ้าส์ 16.00  อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ  673,000 
14 SPN560005  ห้องชุด 42.77  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  550,000 
15 SPN560021  ห้องชุด 42.00  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  550,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.