แก้ไข การรับข่าวสาร

left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 คำถาม - คำตอบ 
 ติดต่อเรา 
 แผนผังเว็บไซต์ ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1 SKW560002  บ้านเดี่ยว 609.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  1,308,000 
2 SKW5404  บ้านเดี่ยว 143.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  800,000 
3 SKW5201  ทาวน์เฮ้าส์ 23.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  700,000 
4 SKW5209  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  624,000 
5 SKW570001  ทาวน์เฮ้าส์ 30.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  610,000 
6 SKW5211  บ้านเดี่ยว 200.00  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว  540,000 
7 SKW5304  บ้านเดี่ยว 124.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  500,000 
8 SKW5405  ทาวน์เฮ้าส์ 22.00  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว  350,000 
9 SKW5403  บ้านเดี่ยว 122.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  350,000 
10 SKW5402  ทาวน์เฮ้าส์ 20.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  308,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.