แก้ไข การรับข่าวสาร

left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 คำถาม - คำตอบ 
 ติดต่อเรา 
 แผนผังเว็บไซต์ ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1 SKW560002  บ้านเดี่ยว 609.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  1,308,000 
2 SKW5404  บ้านเดี่ยว 143.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  800,000 
3 SKW560003  บ้านเดี่ยว 209.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  800,000 
4 SKW5201  ทาวน์เฮ้าส์ 23.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  700,000 
5 SKW5302  ทาวน์เฮ้าส์ 23.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  650,000 
6 SKW5209  ทาวน์เฮ้าส์ 18.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  624,000 
7 SKW570001  ทาวน์เฮ้าส์ 30.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  610,000 
8 SKW560001  ทาวน์เฮ้าส์ 24.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  600,000 
9 SKW5211  บ้านเดี่ยว 200.00  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว  540,000 
10 SKW5304  บ้านเดี่ยว 124.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  500,000 
11 SKW5405  ทาวน์เฮ้าส์ 22.00  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว  350,000 
12 SKW5403  บ้านเดี่ยว 122.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  350,000 
13 SKW5402  ทาวน์เฮ้าส์ 20.00  อ. เมือง จ. สระแก้ว  308,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.