left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1 - 15 ของ 1694
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1 PJB5328  ที่ดินว่างเปล่า 40,448.00  อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี  67,000,000 
2 BKK5506  อื่น 151.70  อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเทพฯ  22,000,000 
3 BKK5499  อาคารพาณิชย์ 136.00  อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเทพฯ  22,000,000 
4 SMN5320  อื่น 158.00  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  12,000,000 
5 AYA5401  อาคารพาณิชย์ 82.00  อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา  11,223,000 
6 NYK5401  อื่น 979.70  อ. บ้านนา จ. นครนายก  8,700,000 
7 BKK54105  อาคารพาณิชย์ 57.00  อ. บางบอน จ. กรุงเทพฯ  8,500,000 
8 PTT550004  บ้านเดี่ยว 227.90  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  7,500,000 
9 CMI580004  บ้านเดี่ยว 138.90  อ. เมือง จ. เชียงใหม่  7,000,000 
10 SPN560007  บ้านเดี่ยว 81.00  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  6,800,000 
11 PLK570002  อาคารพาณิชย์ 48.80  อ. เมือง จ. พิษณุโลก  6,500,000 
12 PTT560067  บ้านเดี่ยว 129.00  อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี  6,300,000 
13 NON570009  บ้านเดี่ยว 98.60  อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี  6,300,000 
14 CMI570015  บ้านเดี่ยว 798.00  อ. หางดง จ. เชียงใหม่  6,000,000 
15 PTT570048  บ้านเดี่ยว 89.20  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  6,000,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.