แก้ไข การรับข่าวสาร

left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 คำถาม - คำตอบ 
 ติดต่อเรา 
 แผนผังเว็บไซต์ ค้นหาทรัพย์สิน
 
   
ชนิดทรัพย์สิน
ประเภท
รหัสทรัพย์สิน
ราคาเริ่มต้น
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
   

 
ลำดับที่ 1 - 15 ของ 1813
หน้าแรก | หน้าที่แล้ว | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | หน้าต่อไป | หน้าสุดท้าย | ดูทั้งหมด 
 
ทรัพย์สินรอการขาย
ลำดับ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่
(ตรว.)
ที่ตั้ง ราคา (บาท)
1 BKK5506  อื่น 151.70  อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเทพฯ  22,000,000 
2 BKK5499  อาคารพาณิชย์ 136.00  อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเทพฯ  22,000,000 
3 PTT5303  ที่ดินว่างเปล่า 424.00  อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี  14,840,000 
4 MKM5408  อื่น 8,471.80  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  14,000,000 
5 SMN5320  อื่น 158.00  อ. เมือง จ. สมุทรสาคร  12,000,000 
6 AYA5401  อาคารพาณิชย์ 82.00  อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา  11,223,000 
7 PKN570070  ห้องชุด 223.03  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  9,420,000 
8 PKN570044  ห้องชุด 223.03  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  9,250,000 
9 PKN570031  ห้องชุด 223.03  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  9,100,000 
10 NYK5401  อื่น 979.70  อ. บ้านนา จ. นครนายก  8,700,000 
11 BKK54105  อาคารพาณิชย์ 57.00  อ. บางบอน จ. กรุงเทพฯ  8,500,000 
12 PTT550004  บ้านเดี่ยว 227.90  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  7,500,000 
13 SPN560007  บ้านเดี่ยว 81.00  อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ  6,800,000 
14 PKN570049  ห้องชุด 157.31  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  6,650,000 
15 PKN570023  ห้องชุด 157.31  อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  6,400,000 
   
 
 
เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.