แก้ไข การรับข่าวสาร

left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 คำถาม - คำตอบ 
 ติดต่อเรา 
 แผนผังเว็บไซต์ 
ติดต่อ

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย  

ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่   อาคาร  100 ปี  ชั้น  8 
470   ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์ : 0 2614 9572
โทรสาร   : 0 2614 9571 , 0 2614 9564 , 0 2614 9589
หน่วยงานภายใน
ติดต่อเรื่องซื้อทรัพย์สิน 
หน่วยบริหารทรัพย์สินรอการขาย    โทร.  :  0 2299 8000 ต่อ 149572 , 150806-07
ติดต่อเรื่องการทำสัญญา  
หน่วยนิติกรรมทรัพย์สินรอการขาย  โทร.  :  0 2299 8000 ต่อ 150814-15
 
 
 

ต้องการติดต่อ กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

 

ชื่อ*
ที่อยู่*
เบอร์ติดต่อ*
โทรสาร
อีเมล์*
เรื่อง*
รายละเอียด*
* - เป็นข้อมูลที่ จำเป็นต้องกรอก  
 
   


footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.